Debootstrap

  • Służy do instalacji Debiana (ale nie tylko) z poziomu Debiana lub innej dystrybucji.
  • Program może zostać użyty do zainstalowania systemu Debian GNU/Linux na urządzeniu (na przykład o architekturze ARM) - zostało to opisane w książce.
  • Często wykorzystuję debootstrap do przygotowania wydzielonego środowiska, w którym buduję system na potrzeby konkretnego projektu. Jest to system w katalogu, do którego można przełączyć się przy pomocy polecenia chroot.
debian-sys.sh
#!/bin/bash
 
#To będzie katalog docelowy
mkdir debian-sys
 
#Przykład instalacji środowiska 64-bitowego.
sudo debootstrap --arch=amd64 squeeze debian-sys http://ftp.pl.debian.org/debian
 
#Montowanie wirtualnych systemów plików, aby w systemie można było wygodnie pracować.
sudo mount -t proc proc debian-sys/proc/
sudo mount -t sysfs sys debian-sys/sys
sudo mount --bind /dev/ debian-sys/dev
 
#Przełączenie do docelowego katalogu
sudo chroot debian-sys /bin/bash
 
#Jeżeli założymy konto użytkownika, będzie można się na niego przełączyć
#sudo chroot debian-sys su - <user>

32bitowe środowisko chroot w 64bitowym systemie

Aby przygotować 32bitowe środowisko chroot (konieczne na przykład do zbudowania Qtopii) należt zmienić parametr –arch=amd64 na –arch=i386.

Aby umożliwić prawidłowe wykrywanie architektury systemu, konieczny będzie program setarch. Najprościej do pliku .profile w katalogu domowym konta roboczego, dopisać na końcu polecenie:

exec setarch linux32 bash

Prawidłowo skonfigurowane środowisko będzie uruchamiane zawsze po wydaniu polecenia:

sudo chroot debian-sys su - <użytkownik>

Instalacja Ubuntu

Niektóre narzędzia (SDK) dostarczane przez producentów, wspierają oficjalnie tylko dystrybucję Ubuntu w określonej wersji.

W przypadku instalacji w chrootowanym środowisku wersji 10.04 (LTS - o przedłużonym wsparciu) wywołanie programu debootstrap ma postać:

sudo debootstrap --arch i386 lucid ubuntu-sys

Co dalej?

Aby przygotowany system był kompletny, należy skonfigurować repozytoria i zainstalować dodatkowe pakiety.

ostatnio zmienione: 2011/06/20 23:24