config

config
#Prefix cross-kompilatora (bez - na końcu)
CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi
#Katalog z plikami źródłowymi
SOURCES=$HOME/SOURCES
#Katalog, do którego instalujemy programy
STAGING=$HOME/staging
#Katalog roboczy
BUILD=$HOME/BUILD
 
#Ścieżka katalogu cross kompilatora
INC=/opt/tools/arm-none-linux-gnueabi
 
#Ścieżka wyszukiwania, żeby powłoka znalazła cross-kompilator
export PATH=$INC/cross-tools/bin:$PATH
 
#Dodatkowe parametry preprocesora i linkera
CF=-I$INC/usr/include
LF=-L$INC/usr/lib
 
#Opcja dodawana do polecenia make tam gdzie to możliwe,
#uruchamia po 4 polecenia naraz, co przyspiesza czas kompilacji
#w systemie 4-ro rdzeniowym.
J=-j4
 
#Jeżeli katalogi nie istnieją, to je stwórz.
[ -d $SOURCES ] || mkdir -p $SOURCES
[ -d $STAGING ] || mkdir -p $STAGING
[ -d $BUILD ] || mkdir -p $BUILD
 
#Wskazówka dla vim-a jak kolorować ten plik.
#vim: set filetype=sh :
ostatnio zmienione: 2011/08/19 13:50