build-espeak.sh

build-espeak.sh
#!/bin/bash
set -x
. $(dirname $0)/config
 
cd $SOURCES
wget -c http://downloads.sourceforge.net/project/\
espeak/espeak/espeak-1.44/espeak-1.44.05-source.zip
 
cd $BUILD
 
rm -rf espeak-1.44.05-source/
unzip $SOURCES/espeak-1.44.05-source.zip
cd espeak-1.44.05-source/src
 
#API naszej wersji biblioteki portaudio.
#Do wyboru są: v18 (domyślna) i v19.
cp portaudio19.h portaudio.h
 
#Poprawki w pliku Makefile, konieczne aby skrypt znajdował bibliotekę
#portaudio w katalogu, do którego ją zainstalowaliśmy.
sed -i \
 -e "s%^LIB_AUDIO=-lportaudio%LIB_AUDIO=-L$STAGING/usr/lib -lportaudio -lasound%" \
 -e "s%^LIBS3=-lstdc++ -L \.%\0 \$(LIB_AUDIO)%" \
 Makefile
 
make -j4 \
    PREFIX=$STAGING/usr \
	CXX=$CROSS_COMPILE-g++
 
make \
    PREFIX=$STAGING/usr \
	CXX=$CROSS_COMPILE-g++ \
	install
ostatnio zmienione: 2011/08/19 13:50