1. Instalacja

Pobieramy wersję Linuksową Eclipse dla programistów C/C++. Wybieram wersję ze wsparciem dla narzędzi GNU.

W tym konkretnym przypadku 64bit-owa: ftp://ftp.man.poznan.pl/pub/eclipse/technology/epp/downloads/release/indigo/R/eclipse-linuxtools-indigo-incubation-linux-gtk-x86_64.tar.gz

Instalacja sprowadza się do rozpakowania i uruchomienia aplikacji (należy również wcześniej zainstalować kompatybilną maszynę wirtualną Javy).

tar -xf eclipse-linuxtools-indigo-incubation-linux-gtk-x86_64.tar.gz
cd eclipse/
./eclipse &

Podczas pierwszego uruchomienia, konfigurowany jest katalog roboczy, zostawiam domyślny /home/marcin/workspace

Po uruchomieniu Eclipse, wyświetlana jest zakładka Welcome. Należy ją zamknąć, aby wyświetlić domyślną perspektywę (roboczy układ okien).


ostatnio zmienione: 2011/07/18 12:36