2. Konfiguracja Eclipse do współpracy z cross-kompilatorem

Dla przykładu wykorzystamy toolchain wygenerowany przez Crosstool-NG. Znajduje się on w katalogu /home/marcin/x-tools/arm-arm9-linux-gnueabi.

Tworzymy nowy projekt w języku C, typu plik wykonywalny:

Następnie wybieramy typ projektu: Cross-Compile Project oraz toolchain.

Po kliknięciu Next >, należy podać szczegóły toolchaina: prefix (z kreską na końcu), oraz ścieżkę.

Kolejne okno pozwala skonfigurować cele budowania: wersję deweloperską - z symbolami debuggera i produkcyjną, a także zaawansowane opcje budowania (opcje projektu). Pozostawiam wszystkie ustawienia domyślne.

Po kliknięciu Finish - projekt jest tworzony i pojawia się w perspektywie.

Do opcji projektu, można dostać się wciskając Alt-Enter lub klikając prawym przyciskiem na projekcie i wybierając opcję Properties.


ostatnio zmienione: 2011/07/18 12:37