3. Praca z projektem

Projekt został już skonfigurowany. Można stworzyć nowe pliki (Ctrl-N) lub zaimportować już istniejące. Do wykonywania wszystkich operacji służy menu, które wyświetla się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w oknie eksploratora projektu (Project Explorer).

Dodaję nowy plik źródłowy C: New → Source File. W oknie, które się pojawia, nadaję mu nazwę main.c.

Tworzę prosty program w C:

main.c
#include <stdio.h>
 
int main(int argv, char ** argc)
{
    int i;
 
    printf("My First Project.\n");
    printf("%d arguments\n",argv);
    for (i=0; i < argv; i++)
        printf("Arg %d: %s\n",i,argc[i]);
    return 0;
}

Edytor podpowiada podczas wpisywania, automatycznie uzupełnia nawiasy, koloruje składnie, znajduje błędy, itp.

Mogę już zbudować projekt (Alt-B).

W zakładce Problems, na dole, pojawiają się ewentualne błędy i ostrzeżenia. W zakładce Console - komunikaty kompilatora (można upewnić się, że faktycznie została uruchomiona właściwa wersja GCC).

Projekt może zostać zbudowany, ale nie da się go jeszcze uruchomić.


ostatnio zmienione: 2011/07/18 12:37