5. Zdalne uruchamianie aplikacji

Korzystając ze zdefiniowanego połączenia do systemu docelowego, należy skonfigurować Eclipse do uruchamiania aplikacji. Odpowiednie opcje znajdują się w menu Run → Run Configurations….

Po lewej stronie wybieramy typ: C/C++ Remote Application, a następnie klikamy ikonę nowej konfiguracji danego typu (powyżej wyboru typów).

Po prawej stronie okna wyświetlają się szczegóły konfiguracji. Należy ustawić:

  • Połączenie: sys-debug (zdefiniowane wcześniej połączenie do systemu).
  • Ścieżka projektu na urządzeniu: /root/my_first_project (ścieżka, do której kopiowana będzie nasza

aplikacja na urządzeniu).

  • Komenda do wykonania przed aplikacją: chmod 755 my_first_project (aby można było uruchamiać plik,

konieczne jest ustawienie bitu wykonywalności).

Opcjonalnie, w pozostałych zakładkach, można zdefiniować argumenty programu oraz zmienne środowiskowe. Po dokonaniu zmian należy je zatwierdzić, klikając Apply.

Aplikacja może już zostać zbudowana i uruchomiona na urządzeniu. Efekty działania aplikacji widoczne są w konsoli.


ostatnio zmienione: 2011/07/18 12:38