6. Zdalne debugowanie

Przed rozpoczęciem debugowania, należy zmodyfikować domyślną konfigurację w oknie: Run → Debug Configurations …. Część opcji jest już ustawiona po skonfigurowaniu zdalnego uruchamiania.

  • Main - należy wyłączyć kopiowanie aplikacji (jest kopiowana przy uruchamianiu). Jeżeli program będzie kopiował aplikację za każdym razem, kiedy ją debugujemy, wystąpi błąd: debugger zostanie uruchomiony zanim w systemie docelowym uaktywni się proces gdb-serwera. Niestety ta opcja sprawia problemy - jest wspólna dla uruchamiania aplikacji i jej debugowania. Należy więc pamiętać o jej przełączaniu za każdym razem, kiedy chcemy załadować na urządzenie nową wersję aplikacji.

  • Debugger - należy ustawić właściwą ścieżkę cross-debuggera (program uruchamiany na stacji roboczej, służący do debugowania aplikacji działającej w systemie docelowym).

  • Source - opcjonalnie, jeżeli dysponujemy źródłami bibliotek (na przykład biblioteki standardowej), należy dodać odpowiednie ścieżki. Dzięki temu perspektywa debugowania będzie w stanie odnaleźć i analizować wykonanie funkcji

tych bibliotek.

Po kliknięciu Debug, włączy się perspektywa debugowania.

Później można też debugować program klikając ikonę robaka w menu:

Przed rozpoczęciem debugowania, należy pamiętać, że aplikacja nie jest automatycznie kopiowana. Dzieje się to dopiero podczas uruchamiania. Przed uruchomieniem debuggera, należy więc spróbować uruchomić aplikację normalnie. Innym rozwiązaniem jest zmiana konfiguracji gdb (plik inicjujący, ustawiany w jednym z okien konfiguracyjnych) w taki sposób, aby program czekał na pojawienie się serwera.


ostatnio zmienione: 2011/07/18 12:38