7. Narzędzia (kompilator i system bazowy)

Cross-toolchain

Eclipse zostało skonfigurowane do pracy z toolchainem zbudowanym przy pomocy narzędzia Crosstoll-NG. Taki toolchain można zbudować korzystając z plików konfiguracyjnych umieszczonych na stronie: Prekonfigurowane toolchainy Crosstool-NG.

System Bazowy

Opisany powyżej system demonstracyjny, został zbudowany przy pomocy skryptu sys-debug.sh. Aby pobrać źródła komponentów a następnie zbudować je, należy wydać polecenia:

./sys-debug.sh --get
./sys-debug.sh --build

Skrypt sys-debug.sh można pobrać ze strony: System bazowy do debugowania. Plik jest zmodyfikowaną wersją prostego skryptu budującego system bazowy umieszczonego na stronie: Bardzo szybki start.

Do zbudowania konieczny jest cross-kompilator, oraz zainstalowane na stacji roboczej: kompilator gcc, binutils, wersja deweloperska biblioteki zlib, oraz program fakeroot. Informacji o zależnościach, należy szukać w treści skryptu.

Do uruchomienia gotowego pliku z obrazem systemu, służy polecenie:

$ ./sys-debug.sh --run
Press ENTER to execute virtual system.
While it is running: Ctrl-a x to quit.

Aby kontynuować, należy nacisnąć Enter.

Gotowy, prekompilowany system można również pobrać or razu z tej strony: sys-debug-2011.07.13.img.

Działa w nim konto root z hasłem toor.


ostatnio zmienione: 2011/07/18 12:48