01 - Pierwszy moduł

pierwszy.c

pierwszy.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
 
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Marcin Bis");
MODULE_DESCRIPTION("Pierwszy modul");
 
static int __init pierwszy_init(void)
{
  printk(KERN_INFO "Pierwszy modul zaladowany.\n");
  return 0;
}
module_init(pierwszy_init);
 
static void __exit pierwszy_exit(void)
{
  printk(KERN_INFO "Do widzenia!\n");
}
module_exit(pierwszy_exit);

Makefile

Makefile
obj-m += pierwszy.o
 
all:
	make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build \
		SUBDIRS=$(PWD) modules
 
clean:
	make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build \
		SUBDIRS=$(PWD) clean
ostatnio zmienione: 2011/06/16 15:35