02 - Moduł z kilku plików źródłowych

pierwszy_pre.c

pierwszy_pre.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
 
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Marcin Bis");
MODULE_DESCRIPTION("Pierwszy modul");

pierwszy_init.c

pierwszy_init.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
 
static int __init pierwszy_init(void)
{
  printk(KERN_INFO "Pierwszy modul.\n");
  return 0;
}
module_init(pierwszy_init);

pierwszy_exit.c

pierwszy_exit.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
 
static void __exit pierwszy_exit(void)
{
  printk(KERN_INFO "Bye Bye ...\n");
}
module_exit(pierwszy_exit);

Makefile

Makefile
obj-m += pierwszy_z_kawalkow.o
pierwszy_z_kawalkow-objs := pierwszy_pre.o pierwszy_init.o pierwszy_exit.o
 
all:
	make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build \
		SUBDIRS=$(shell pwd) modules
 
clean:
	make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build \
		SUBDIRS=$(shell pwd) clean
ostatnio zmienione: 2011/06/16 15:39