03 - Łata do jądra

03_pierwszy_in_kernel_code.patch
diff -ruN linux-2.6.36/drivers/misc/Kconfig linux-2.6.36-pierwszy/drivers/misc/Kconfig
--- linux-2.6.36/drivers/misc/Kconfig	2010-10-20 22:30:22.000000000 +0200
+++ linux-2.6.36-pierwszy/drivers/misc/Kconfig	2010-11-17 22:27:08.097841022 +0100
@@ -13,6 +13,17 @@
 
 if MISC_DEVICES
 
+config PIERWSZY
+	tristate "Pierwszy testowy modul"
+	help
+	  Opcja spowoduje zbudowanie modulu pierwszy.ko, ktory
+	  nie robi nic poza wypisaniem komunikatu w buforze komunikatow
+	  i sluzy jedynie do pokazania jak dziala budowanie modulu.
+	  
+	  Przyklad zostal opisany w ksiazce "Linux w systemach wbudowanych".
+	  Kod zrodlowy i dodatkowe informacje mozna znalezc na stronie:
+	  http://bis.org.pl/systemy_wbudowane
+
 config AD525X_DPOT
 	tristate "Analog Devices Digital Potentiometers"
 	depends on (I2C || SPI) && SYSFS
diff -ruN linux-2.6.36/drivers/misc/Makefile linux-2.6.36-pierwszy/drivers/misc/Makefile
--- linux-2.6.36/drivers/misc/Makefile	2010-10-20 22:30:22.000000000 +0200
+++ linux-2.6.36-pierwszy/drivers/misc/Makefile	2010-11-17 23:14:18.995196333 +0100
@@ -35,3 +35,5 @@
 obj-y				+= cb710/
 obj-$(CONFIG_VMWARE_BALLOON)	+= vmw_balloon.o
 obj-$(CONFIG_ARM_CHARLCD)	+= arm-charlcd.o
+
+obj-$(CONFIG_PIERWSZY)		+= pierwszy.o
diff -ruN linux-2.6.36/drivers/misc/pierwszy.c linux-2.6.36-pierwszy/drivers/misc/pierwszy.c
--- linux-2.6.36/drivers/misc/pierwszy.c	1970-01-01 01:00:00.000000000 +0100
+++ linux-2.6.36-pierwszy/drivers/misc/pierwszy.c	2010-11-17 22:08:42.423198065 +0100
@@ -0,0 +1,19 @@
+#include <linux/module.h>
+#include <linux/kernel.h>
+
+MODULE_LICENSE("GPL");
+MODULE_AUTHOR("Marcin Bis");
+MODULE_DESCRIPTION("Pierwszy modurl");
+
+static int __init pierwszy_init(void)
+{
+  printk(KERN_INFO "Pierwszy modul.\n");
+  return 0;
+}
+module_init(pierwszy_init);
+
+static void __exit pierwszy_exit(void)
+{
+  printk(KERN_INFO "Bye Bye ...\n");
+}
+module_exit(pierwszy_exit);
ostatnio zmienione: 2011/06/16 15:41