04 - Funkcja z innego modułu

biblioteka.h

biblioteka.h
void powiedz_czesc(int);

biblioteka.c

biblioteka.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include "biblioteka.h"
 
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Marcin Bis");
MODULE_DESCRIPTION("Modul-biblioteka, ktory dostarcza funcje dla innch.");
 
void powiedz_czesc(int ile)
{
 int i;
 for (i=1; i <= ile; i++)
  printk(KERN_INFO "[%d] Funkcja biblioteki.\n",i);
}
EXPORT_SYMBOL(powiedz_czesc);
 
static int __init pierwszy_lib_init(void)
{
 printk(KERN_INFO "Biblioteka zaladowana.\n");
 return 0;
}
module_init(pierwszy_lib_init);
 
static void __exit pierwszy_lib_exit(void)
{
 printk(KERN_INFO "Bibilioteka wyladowana.\n");
}
module_exit(pierwszy_lib_exit);

modul.c

modul.c
#include <linux/module.h>
#include <linux/kernel.h>
#include "biblioteka.h"
 
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Marcin Bis");
MODULE_DESCRIPTION("Modul korzystający z modulu-bilioteki.");
 
static int __init pierwszy_init(void)
{
 printk(KERN_INFO "Pierwszy modul.\n");
 powiedz_czesc(10);
 return 0;
}
module_init(pierwszy_init);
 
static void __exit pierwszy_exit(void)
{
 printk(KERN_INFO "Bye Bye ...\n");
}
module_exit(pierwszy_exit);

Makefile

Makefile
obj-m += biblioteka.o
obj-m += modul.o
 
all:
	make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build \
		SUBDIRS=$(shell pwd) modules
 
clean:
	make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build \
		SUBDIRS=$(shell pwd) clean
ostatnio zmienione: 2011/06/16 15:45