14 - Opóźnione wykonywanie zadań

tasklet.c

tasklet.c
/* Tasklety wykorzystywane są przy obsłudze przerwań, tu natomiast zadanie
  tworzne jest podczas inicjowania modułu. */
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/interrupt.h>
 
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Marcin Bis");
MODULE_DESCRIPTION("Pierwszy modul");
 
char my_tasklet_data[]="tasklet executed";
 
/* Dolna połówka */
void my_tasklet_function(unsigned long data)
{
 printk(KERN_INFO "%s\n", (char *)data);
 return;
}
 
DECLARE_TASKLET(my_tasklet, my_tasklet_function, 
        (unsigned long) &my_tasklet_data);
 
static int __init my_tasklet_init(void)
{
 /* Zleć wykonanie dolnej połówki */
 tasklet_schedule(&my_tasklet);
 return 0;
}
module_init(my_tasklet_init);
 
static void __exit my_tasklet_cleanup(void)
{
 /* Przed wyjściem wyrejestruj wszystkie niedokończone jeszcze zadania */
 tasklet_kill(&my_tasklet);
}
module_exit(my_tasklet_cleanup);

workqueue.c

workqueue.c
/*
Moduł tworzy kolejkę zadań, która jest bardzo rozbudowanym mechanizmem opóźnionego
wykonywania funkcji.
 
                                      Kontekst
                                      procesu
 Kontekst                                /> funkcja
przerwania                               /  obsługi
                                    /
 funkcja       struct        struct           /   funkcja
 obsługi    ---> work_struct ---> workqueue_struct ---> events/X -----> obsługi
przerwania                          wątek  \
                               jądra   \  funkcja
 górna                                 \-> obsługi
połówka                                   dolna
                                      połówka
*/
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/workqueue.h>
 
MODULE_LICENSE("GPL");
MODULE_AUTHOR("Marcin Bis");
MODULE_DESCRIPTION("Workqueue");
 
static struct workqueue_struct *my_wq;
 
typedef struct {
 struct work_struct my_work;
 int x;
} my_work_t;
 
my_work_t *job1, *job2;
 
static void my_wq_function(struct work_struct *work)
{
 my_work_t *my_work = (my_work_t *)work;
 printk("my_work.x %d\n", my_work->x);
 kfree((void *)work);
 return;
}
 
int __init wq_init(void)
{
 int ret;
 my_wq = create_workqueue("my_queue");
 if (my_wq) {
  /* Zakolejkuj zadanie */
  job1 = (my_work_t *)kmalloc(sizeof(my_work_t), GFP_KERNEL);
  if (job1) {
   INIT_WORK((struct work_struct *)job1, my_wq_function);
   /* Inne metody:
   INIT_DELAYED_WORK(work, func);
   INIT_DELAYED_WORK_DEFERRABLE(work, func);
   */
   job1->x = 1;
   ret = queue_work(my_wq, (struct work_struct *)job1);
   /*
   int queue_work(struct workqueue_struct *wq, struct work_struct *work);
   int queue_work_on(int cpu, struct workqueue_struct *wq, struct work_struct *work);
   int queue_delayed_work( struct workqueue_struct *wq,
			struct delayed_work *dwork, unsigned long delay );
   int queue_delayed_work_on( int cpu, struct workqueue_struct *wq,
			struct delayed_work *dwork, unsigned long delay );
   */
  }
 
  /* Drugie zadanie */
  job2 = (my_work_t *)kmalloc(sizeof(my_work_t), GFP_KERNEL);
  if (job2) {
   INIT_WORK((struct work_struct *)job2, my_wq_function);
   job2->x = 2;
   ret = queue_work(my_wq, (struct work_struct *)job2);
  }
 }
 return 0;
}
module_init(wq_init);
 
void __exit wq_clean(void)
{
 flush_workqueue(my_wq);
 destroy_workqueue(my_wq);
}
module_exit(wq_clean);

Makefile

Makefile
obj-m += tasklet.o
obj-m += workqueue.o
 
all:
	make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build \
		SUBDIRS=$(shell pwd) modules
 
clean:
	make -C /lib/modules/$(shell uname -r)/build \
		SUBDIRS=$(shell pwd) clean
ostatnio zmienione: 2011/06/16 16:07