Prekonfigurowane toolchainy Crosstool-NG

Skonfigurowane, przetestowane toolchainy do zbudowania przy pomocy Crosstool-NG w wersji 1.11.3 (inne wersje - na własne ryzyko).

W katalogu roboczym (na przykład $HOME/work należy stworzyć katalog samples, w nim podkatalog o nazwie takiej samej, jak przedrostek cross-kompilatora, w którym następnie należy umieścić plik crosstool.config.

$HOME/work
 samples
  arm-corex_a9-linux-gnueabi
   crosstool.config

Nowa konfiguracja powinna zostać wykryta po wydaniu w katalogu roboczym polecenia:

$ ct-ng list-samples
...
arm-cortex_a9-linux-gnueabi      [L ]
...

L oznacza, że konfiguracja została odczytana z katalogu samples.

Toolchain Domyślne opcje kompilatora Zastosowanie
arm-cortex_a9-linux-gnueabi -march=armv7-a -mcpu=cortex-a9 -mtune=corex-a9 -mhard-float -mfpu=neon (Wykorzytywany jest koprocesor numeryczny.) Toshiba AC100 (NVIDIA Tegra 2)
arm-cortex_a8-linux-gnueabi -march=armv7-a -mcpu=cortex-a8 -mtune=corex-a8 -mhard-float -mfpu=vfp Devkit8000, Beagleboard, NOKIA N900
arm-cortex_a8_s-linux-gnueabi -march=armv7-a -mcpu=cortex-a8 -mtune=corex-a8 -msoft-float (Operacje zmiennoprzecinkowe rozwijane w miejscu na etapie kompilacji.) Devkit8000, Beagleboard, NOKIA N900
arm-arm9-linux-gnueabi -march=armv5te -mcpu=arm926ej-s -mtune=arm926ej-s -msoft-float Atmel AT91SAM, VersatilePB, Freescale i.MX23, Davinci
arm-arm9-linux-uclibcgnueabi -march=armv5te -mcpu=arm926ej-s -mtune=arm926ej-s -msoft-float, (Biblioteka standardowa uClibc.) Atmel AT91SAM, VersatilePB, Freescale i.MX23. Davinci
arm-all-linux-uclibcgnueabi -msoft-float, (Bez preferencji architektury/procesora). Kod zgodny z armv4, działa prawie wszędzie, ale bez optymalizacji.
ostatnio zmienione: 2011/06/20 15:22