ICE - Wewnętrzny błąd kompilatora

Błąd w kodzie kompilatora, a nie kodu, który próbuje skompilować. Więcej o błędach kompilatora w Wikipedii. Poniżej przykład błędu podczas kompilacji libtheora:

make[3]: Wejście do katalogu `/home/marcin/tmp/buildroot-2011.02/output/build/libtheora-1.1.1/lib'
source='decode.c' object='decode.lo' libtool=yes \
    depfile='.deps/decode.Plo' tmpdepfile='.deps/decode.TPlo' \
    depmode=gcc3 /bin/bash ../depcomp \
    /bin/bash ../libtool --mode=compile /home/marcin/x-tools/arm-none-linux-gnueabi/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc --sysroot=/home/marcin/tmp/buildroot-2011.02/output/host/usr/arm-unknown-linux-gnueabi/sysroot -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I../include   -Wall -Wno-parentheses -O3 -fforce-addr -fomit-frame-pointer -finline-functions -funroll-loops -pipe -Os -mtune=arm926ej-s -march=armv5te -mabi=aapcs-linux -msoft-float -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c -o decode.lo `test -f 'decode.c' || echo './'`decode.c
libtool: compile: /home/marcin/x-tools/arm-none-linux-gnueabi/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc --sysroot=/home/marcin/tmp/buildroot-2011.02/output/host/usr/arm-unknown-linux-gnueabi/sysroot -DHAVE_CONFIG_H -I. -I. -I.. -I../include -Wall -Wno-parentheses -O3 -fforce-addr -fomit-frame-pointer -finline-functions -funroll-loops -pipe -Os -mtune=arm926ej-s -march=armv5te -mabi=aapcs-linux -msoft-float -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -c decode.c -MT decode.lo -MD -MP -MF .deps/decode.TPlo -fPIC -DPIC -o .libs/decode.o
decode.c: In function 'th_decode_packetin':
decode.c:2289: internal compiler error: Segmentation fault
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
{standard input}: Assembler messages:
{standard input}:3825: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:3838: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:3842: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:3843: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:3854: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:3866: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:3867: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:3881: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:3922: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:3923: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:3930: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:3965: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:4068: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:4105: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:4138: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:4152: Error: undefined local label `.L901'
{standard input}:4331: Error: undefined local label `.L901'
make[3]: *** [decode.lo] Błąd 1
ostatnio zmienione: 2011/06/16 16:16