Narzędzia automatyczne

Wszystkie poniższe zostały opisane w książce, wraz ze szczegółowymi informacjami o sposobie budowania i użycia. Tu można znaleźć odnośniki do stron projektów, które ułatwiają pobranie kodu i zapoznanie się z dokumentacją.

CodeSourcery

Narzędzia programistyczne CodeSourcery wersji Lite (darmowej), na przykład toolchain dla ARM.

  • CodeSourcery nazywa się teraz Mentor Graphics Sourcery Tools. Zmienił się wygląd serwisu, ale stare odnośniki przekierowują na nowe adresy.

Linaro

Projekt Linaro http://www.linaro.org/ - narzędzia do pobrania.

Crosstool-NG

Buildroot

OpenWRT

Scratchbox

Emdebian

Embedded Debian Project (Emdebian): http://www.emdebian.org/

PTXdist

LTIB

MeeGo

OpenEmbedded

Debian ARM

Yocto Project

Jeszcze jeden (nowy) projekt, który dostarcza meta-narzędzi do budowania pakietów i własnych dystrybucji. http://www.yoctoproject.org/

ST Linux

Narzędzia (w postaci pakietów rpm doinstalowywanych do bazowej dystrybucji) do budowania systemu dla procesorów firmy ST (SH4).

ostatnio zmienione: 2011/09/13 22:16